december 20.

1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(…) önkormányzati rendelte Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.17.) önkormányzat8 rendelte módosításáról.

1. napirend.) melléklet
2. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(…) önkormányzati rendelte egyes önkormányzati rendeltek hatályon kívül helyezéséről.
3. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(…) önkormányzati rendelte a köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1992. évi 16. önkormányzati rendelet módosításáról.
4. napirend.) Javaslat a víziközmű működéséhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú gépjárművek üzemeletetésbe adásáról.
5. napirend.) Javaslat a Hétes telepi és Akácos úti lakossági ivóvízvételi helyekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.
6. napirend.) Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára.
7. napirend.) Javaslat új bizottsági tag megválasztására.
8. napirend.) Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelőváltásával kapcsolatos határozatok módosítására.
9. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkatervére.
10. napirend.) Tájékoztató a BORSODVÍZ Zrt. 2012. december 11-én megtartott közgyűlésen meghozott döntésekről

11. napirend.) Javaslat a KEOP-5.5.0/B jelű, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
12. napirend.) Javaslat az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek ismételt szakértői felülvizsgálatához szükséges szerződések megkötésének jóváhagyására