Országgyűlési képviselő

Riz Gábor  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. választókerületének egyéni képviselője.

Képviselőségének kezdete: 2010. 05. 14.
Képviselőcsoportja: FIDESZ-KDNP

Telefonszám: +36-30/625-4175
E-mail: rizgabi@gmail.com

Születési hely, idő:
Ózdon született 1956. március 5-én.

Bemutatkozás

54 éves, ózdi születésű vagyok. Szüleim, nagyszüleim még látták a kohászat szebb napjait, életük a gyárhoz kötődött. A közösséghez tartozást és a mások iránti felelősség vállalást – mely a kemény kohász és bányász élet része - tőlük tanultam. Nős vagyok, feleségem pedagógus, korábban Arlóban, jelenleg Borsodszentgyörgyön tanít. Két gyermekem, Gabriella és Emese, mindketten már végzett diplomás emberek. Pszichológusként, illetve gyógytornászként keresik kenyerüket. Fontos része életemnek a sport, azon belül a kosárlabda, melyet sérüléseim idejét leszámítva mai napig lelkesen gyakorlok

Életemet három terület határozta meg: az oktatás, a kultúra és a gazdaságfejlesztés. Iskoláim helyszínei Ózd középiskolai, Sárospatak főiskolai - és Debrecen egyetemi város közösségi, cívis jellege meghatározó élménye életemnek.

Közel tíz évet éltem és tanítottam Arlóban. Ezt követően előbb népművelőként, majd intézményvezetőként dolgoztam a Bükk Művelődési és Vendéglátó Házban. A rendszerváltozást követő válságos években sikerült intézményvezetőként, kollégáimmal együtt, tovább éltetni a hajdan sikerekben gazdag alkotó és előadó művészeti csoportokat, közösségeket. Hiszem, hogy az ő működésük arcot és tartást adott a városnak a nehéz időkben is.

Öt éven át a B-A-Z Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet igazgatójaként megyei és országos szinten jó kapcsolatrendszert építettem ki. Jelentős szakmai eredményemnek tekintem azt a kulturális webportált ( www.erikanet.hu ) - mely a második leglátogatottabb e területen -, és megtalálhatók rajta térségünk kulturális és idegenforgalmi adottságai.

A harmadik szakterületem a gazdaságfejlesztés. Hosszú éveken át a B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ózdi Kirendeltségének a vezetője voltam. Részletesen megismerve a város és térsége gazdaságának szereplőit, szerkezetét, problémáit, lehetőségeit, kapcsolódási pontokat építettem ki az országos gazdasági élet szereplői felé. Több alkalommal tagja voltam olyan bizottságoknak, melyek döntései eredményeként források érkeztek a térségünkbe, s több olyan külföldi programot szerveztünk, mely során vállalkozóink új információkhoz, nemzetközi gazdasági kapcsolatokhoz jutottak.

Vállalkozóként tanácsadói, projekttervező és -megvalósító munkát végzek, mely elsősorban a humánerőforrás-fejlesztés területén valósul meg.

Társadalmi megbízatásaim során igyekeztem segíteni a város és térsége közmegítélésének a javítását, lehetőségeinek bővítését. Ilyen funkció volt az Ózdi Felsőoktatásért Alapítvány elnöksége, mely segítségével – még ha a nagy álom, az intézményesült felsőoktatás csak később jött létre – a távoktatás segítségével több, helyi diplomások számára szervezett kurzus valósult meg Ózdon főiskola, egyetem segítségével.

2008 óta – ez év végéig, a fejlesztési projekt zárásáig - vagyok elnöke a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak, melynek feladata a térség szakképzési szerkezetének korszerűsítése, a helyi vállalkozók számára felkészült munkaerő biztosítása.

2010 áprilisában egyéni országgyűlési mandátumot szereztem Borsod – Abaúj – Zemplén megye 5. számú választókörzetében. Azóta Ózd és térségének érdekképviseletét látom el a parlamentben, valamint az országgyűlés gazdasági bizottságának tagja vagyok.

Az őszi helyhatósági választásokon a FIDESZ-KDNP közös megyei listáján bejutottam megyénk közgyűlésébe, melynek november 5-i ülésén alelnökké választottak. Úgy vélem, hogy ez az elismerés elsősorban térségünknek szól, és egyben lehetőség is a közérdeklődés hatékonyabb felkeltéséhez a helyi problémák orvoslása iránt.

Bizottsági tagság

Gazdasági és informatikai bizottság
Vállalkozásfejlesztési és uniós forrásokat felügyelő albizottság
A Gazdasági és informatikai bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)