február 16.

1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (II. ….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. napirend melléklet) A 2011. évi bevételi források módosított előirányzatainak jogcímenkénti részletezése
2. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012. (II. …...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
2. napirend melléklet) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje
3. napirend.) Javaslat a 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekre
4. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (...) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (II. ...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. napirend.) Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására
7. napirend.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítására
8. napirend.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi üzleti tervének elfogadására
9. napirend.) Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges intézkedések meghozatalára
10. napirend.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
11. napirend.) (később kerül kiküldésre)
12. napirend.) Javaslat lakásfenntartási támogatás keretében nyújtott tüzelő segély biztosítása érdekében beérkezett pályázatok elbírálására
13. napirend.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata Közterület-felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
14. napirend.) Javaslat önkormányzati részvételre komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerő-piaci modellprogramban
14. napirend. melléklet) Javaslat térfigyelő kamerák elhelyezésére
15. napirend.) Javaslat a Sajó – Rima EGTC alapításában történő önkormányzati részvételre
16. napirend.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
17. napirend.) (később kerül kiküldésre)
18. napirend.) (később kerül kiküldésre)
19. napirend.) (később kerül kiküldésre)
20. napirend.) (később kerül kiküldésre)
21. napirend.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására
22. napirend.) TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi egységes vagyonbiztosításáról
23. napirend.) TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről
24. napirend.) TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről
25. napirend.) TÁJÉKOZTATÓ a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
26. napirend.) TÁJÉKOZTATÓ a 2011. november 24. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről