április 26.

1. napirend.) Beszámoló Ózd város közbiztonságának helyzetéről, az Ózdi Rendőrkapitányság közbiztonság fenntartása és javítása érdekében 2011. évben tett intézkedéseiről
2. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének … ./... . (... . ... .) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról
3. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... ./… . (… . ... .) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 9/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…..) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról

5. napirend.) (később kerül kiküldésre)
6. napirend.) Indoklás Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséhez
6. napirend. melléklet 1.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének címrendje
6. napirend. rendelet) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….. (…...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
7. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának elfogadására
7. napirend. melléklet 1.) 2011. évi egyszerűsített mérleg
7. napirend. melléklet 2.) 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
7. napirend. melléklet 3.) 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
7. napirend. melléklet kieg.) Kiegészítés
8. napirend.) Javaslat a 2011. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására
8. napirend. melléklet 1.) A 2011. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése
8. napirend. melléklet 2.) A 2011. évi költségvetési pénzmaradvány levezetése
9. napirend.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Távhő Kft. között megkötendő távhőszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződésre
10. napirend.) Javaslat az Ózdi Távhő Kft. által benyújtott KEOP-5.4.0/11-2011-0014. jelű pályázat támogatási szerződéséhez alapítói hozzájárulás megadására, illetve biztosíték adására
11. napirend.) Javaslat a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2012. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására
12. napirend.) Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására
13. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges intézkedések meghozataláról szóló 9/2012.(II.16.) határozat módosítására
14. napirend.) Javaslat az 5/2012.(III.1.) BM rendelet alapján pályázat benyújtására az Újváros téri orvosi rendelő épületének felújításához
15. napirend.) (később kerül kiküldésre)
16. napirend.) (később kerül kiküldésre)
17. napirend.) Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
18. napirend.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
19. napirend.) Javaslat az alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések 2012. évi támogatására
19. napirend. melléklet) Civil pályázatok 2012. évi támogatási javaslat terve
20. napirend.) Javaslat határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából
21. napirend.) Javaslat tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére
22. napirend.) Javaslat EU-s támogatások felfüggesztése ellen indított tiltakozó akcióhoz történő csatlakozásra
23. napirend.) Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
24. napirend.) Tájékoztató a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben – kiemelten Ózd város lakossága részére – nyújtott szociális ellátásokról
25. napirend.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
26. napirend.) Tájékoztató a 2012. február 16. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

27. napirend.) Javaslat számítástechnikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő térítésmentes átadására