március 22.

1. a. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (…) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról szóló 36/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
1. b. napirend.) Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2011. évi ellátásáról
2. napirend.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
3. napirend.) Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására
4. napirend.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyására
5. napirend.) (később kerül kiküldésre)
6. napirend.) Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázati támogatással megvalósítandó szennyvízelvezetés terveinek módosítására
7. napirend.) Javaslat KEOP-1. 2. 0 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” című pályázat támogatási feltételeinek elfogadásáról szóló 220/2011. (VII.28.) KH határozat módosítására, valamint a beruházással létrejött vagyon üzemeltetésbe adására
8. napirend.) (később kerül kiküldésre)
9. napirend.) Javaslat a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra
10. napirend.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
11. napirend.) (később kerül kiküldésre)
12. napirend.) Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására
13. napirend.) Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának módosítására
14. napirend.) Javaslat az ózdi 8358/2 hrsz-ú Béke-telepi „Kispiac” fejlesztésére
15. napirend.) Javaslat a Sajó – Rima EGTC Alapszabály-tervezetének és Egyezmény-tervezetének elfogadására
16. napirend.) (később kerül kiküldésre)
17. napirend.) Javaslat pályázat benyújtására a - TÁMOP 5.3.6-11/1. kódszámú -Komplex telep-program című pályázati felhívásra
18. napirend.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő Ózd, Velence telep 29. sz. alatti lakáscélú ingatlanok nem lakás céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítésére
19. napirend.) Javaslat a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására
20. napirend.) Javaslat a 2012. évi nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó költségvetési keret felosztására
21. napirend.) Javaslat közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatra
22. napirend.) Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére
23. a. napirend.) Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. november 30-i ülésén meghozott határozatok Képviselő-testületi jóváhagyására
23. b. napirend.) Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről
24. napirend.) Beszámoló a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011. évi tevékenységéről
25. napirend.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2011. évben szervezett közfoglalkoztatásról
26. napirend.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi közbeszerzési eljárásairól