Magyarózd

"Ózd a Maros és a Kis-Küküllő vízválasztó hegyláncolata alatt levő kies hegykebelben igen regényesen fekszik, s szőlő és lomberdők által koszorúzott hegyek keretében a legmeglepőbb képet mutatja" - írta Orbán Balázs, aki Erdélyben tett barangolásai során Magyarózdra is elvetődött. Magyarózd jelenleg Maros megyéhez tartozik.

A falu zárt, eldugott helyen lapul, így sok évszázados története alatt viszonylag "bolygatatlan" volt élete - emiatt őrzött meg olyan sok néprajzi, folklorisztikai, nyelvészeti anyagot, melyek más településen már régen a feledésbe merültek.

Magyarózd nem rendelkezik külön önkormányzattal, Gombostelke és Lándor településekkel együtt Magyarbükkös (románul Bichis) faluhoz tartozik. A községek összlakossága: 1039 fő, ebből Magyarózdon lakik: 434 fő (229 nő és 205 férfi). A lakosság nemzetiségi megoszlása Ózdon: magyar 406 fő, román 9 fő, cigány 19 fő.

Magyarózd honlapja