Közérdekű adatok

SZERKESZTÉS ALATT

SZERKESZTÉS ALATT

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
Hivatalos név Ózd Város Önkormányzata
Székhely 3600 Ózd, Városház tér 1.
Postacím 3600 Ózd, Városház tér 1.
Telefonszám 48/574-100; 48/574-101
Faxszám 48/574-198
Központi elektronikus levélcím ozd@ozd.hu
A honlap URL-je www.ozd.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100 Fax: 48/574-198
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Ide kattintva megtekinthető
Az ügyfélfogadás rendje Hétfő: 13:00 - 16:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 – 16:00
Péntek: 8:00 - 12:00
A szervezeti struktúra ábrája Ide kattintva megtekinthető
A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Ide kattintva megtekinthető
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Ide kattintva megtekinthető
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek Ide kattintva megtekinthető
Azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Ide kattintva megtekinthető
A törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
3525 Miskolc, Városház tér 1. Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen Levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf.: 367.
E-mail: hivatal@borsod.gov.hu
Telefon: (46) 512-901 Telefax: (46) 512-903
A törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Ide kattintva megtekinthető
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv Ide kattintva megtekinthető
TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A jogszabálytár ezen a linken érhető el
Lásd az SZMSZ-t
Ide kattintva megtekinthető
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Ózd Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekre vonatkozó adatok Ide kattintva megtekinthető
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások Hulladékszállítás: ZV Zöld Völgy NKft. látja el - szerződő felek: Sajó-Bódva Völgye Önkormányzati Társulás és ZV Zöld Völgy NKft. - települési hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás.
Helyi közösségi közlekedés: szerződő felek: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és Ózd Város Önkormányzata; helyi közösségi közlekedés feladatellátása.
Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás: szerződő felek: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. és Ózd Város Önkormányzata; Ózd város közigazgatási területén az egészséges ivvízről történő gondoskodás, csapadék-vízelvezetés és csatornázás biztosításáról szóló közszolgáltatási feladatellátás.
Településüzemeltetés: ellátja az Ózdi Városüzemeltető Intézmény; Ózd város közigazgatási területén út-hidfenntartási, köztisztasági, zöldfelületkezelési feladatok ellátása.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás www.zoldvolgy.hu
www.volanbusz.hu/hu
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke www.ervzrt.hu
www.vsiozd.hu
A testületi szerv döntéshozatala Lásd az SZMSZ-t.
A testületi szerv ülésének helye 3600 Ózd, Városház tér 1.
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Ide kattintva megtekinthető
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága Ide kattintva megtekinthető
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Lásd az SZMSZ-t.
A testületi szerv üléseinek napirendje Ide kattintva megtekinthető
A testületi szerv döntései Ide kattintva megtekinthető
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Ide kattintva megtekinthető
Testületi előterjesztések Ide kattintva megtekinthető
Pályázatok Ide kattintva megtekinthető
Hirdetmények Ide kattintva megtekinthető
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Ide kattintva megtekinthető
Panaszok és közérdekű bejelentések kezelésének rendje Ide kattintva megtekinthető
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Ide kattintva megtekinthető
GAZDÁLKODÁSI ADATOK
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Ide kattintva megtekinthető
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Ide kattintva megtekinthető
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Ide kattintva megtekinthető
A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások Ide kattintva megtekinthető
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések Ide kattintva megtekinthető
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Ide kattintva megtekinthető
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Ide kattintva megtekinthető
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Ide kattintva megtekinthető