november 22.

1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…….(…...) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 19/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... . ( ... . ... .) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről szóló 14/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… . (...) önkormányzati rendelete a szociális földprogram működtetéséről szóló 24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/…... (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról szóló 19/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. napirend.) Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 8/2012.(VI.26.) és 9/2012.(VI.26.) társulási tanácsi határozatainak képviselő-testületi jóváhagyására
6. napirend.) Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására
7. napirend.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
8. napirend.) Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Múzeum működési engedélyének aktualizálására irányuló kérelem benyújtására
9. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadására
10. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására
11. napirend.) Javaslat a „Komplex telep-program Ózd Hétes és Velence telepeken” című – TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009 jelű - projekt megvalósítása érdekében Támogatási szerződés aláírására
11. napirend. melléklet) Tervezet
12. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokban működő, állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények további működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
13. napirend.) Javaslat KEOP-5.5.0/D pályázat benyújtására a Városi Sportcsarnok villamos energia megtakarítását eredményező korszerűsítésre
14. napirend.) Javaslat a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására
15. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
15. napirend. mellékletek )
16. napirend.) Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről
17. napirend.) Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2012-2013. évi üzleti tervének elfogadására
18. napirend.) Javaslat az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” elnevezésű – TÁMOP 5.2.3-A-11 jelű – kistérségi projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára
19. napirend.) Javaslat az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2013. évi felújítási tevének elfogadására
20. napirend.) Javaslat Dr. Pánczél Irma vállalkozó fogorvos helyiségigényének elbírálására
21. napirend.)
22. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról szóló 159/2012. (X. 18.) határozatának módosítására
23. napirend.) Javaslat az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
24. napirend.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
24. napirend. melléklet) Teljesítés
25. napirend.) Tájékozató az Ózdi Football Club tevékenységéről
26. napirend.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
27. napirend.) Tájékoztató a 2012. szeptember 20. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről