október 18.

1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ......./2012.(…….) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról
2. napirend.)
3. napirend.) Javaslat Ózd Város Településrendezési Tervének részleges felülvizsgálatára
4. napirend.) Javaslat a kötvénykibocsátásból származó hitel kamatfelárának módosítására
5. napirend.) Javaslat „Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című ” KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060” számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek” igénybevételére
6. napirend.) Javaslat az Ózd, Alkotmány u. 5. szám alatti ingatlan hasznosítására
7. napirend.)
8. napirend.) JAVASLAT A VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 2012-2013. ÉVI TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁRA
9. napirend.) JAVASLAT A VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY VÁLSÁGTERVÉRE A 2012-2013. ÉVI TÉLI RENDKÍVÜLI HÓHELYZET ESETÉRE
10. napirend.)
11. napirend.)
12. napirend.) Javaslat a tandíjfizetési kötelezettség szabályozására a 2012/2013-as tanévben
13. napirend.) Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” című projekt megvalósításához kapcsolódó társberuházói megállapodás módosítására
14. napirend.) Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú „Oktatási intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtására
15. napirend.) Javaslat „Az LHH kistérségek projektjei” elnevezésű – TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú – kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételről szóló 327/2011.(XII.22.) KH határozat módosítására
16. napirend.) Javaslat nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
16. napirend mellékletei .)
17. napirend.) Javaslat az Ózdi Művelődési Intézményekben Önkéntes Pont létrehozásával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésére
18. napirend.)
19. napirend.) Tájékoztató a „Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés” végrehajtásáról
20. napirend.) Tájékoztató az Ózd Városi Férfi Teke Club tevékenységéről
21. napirend.) Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok