Nyárádszentsimon

A másik, Szentsimon nevet viselő partnertelepülés Havad községhez tartozik. Az öt falut magában foglaló községben ez a legkisebb településrész. A 800-900 méter magas hegyek által közrefogott, szűk völgyben, Nyárádszereda és Erdőszentgyörgy járási székhelyek között félúton fekszik ez a csendes kistelepülés.

Írott formában először az 1332-es pápai tizedjegyzék tett említést a faluról. Ebben az időben Nyárádszentsimon volt a környék központi egyházközsége, ma Rigmány filiája. Ősi, gótikus stílusú templomát az 1797. évi vizitáció lebontatta, később újjáépíttette. Ennek emlékét őrzi a rokolyás tetejű harangláb és a kazettás mennyezetű új templom. Románia-szerte híres az 1999-ben feltárt tatárpincéje.

Nyárádszentsimonban összesen 45 lakóház épült, de ezek jó része elhagyatott. A településen maradt lakosság száz százalékban magyar, igaz, alig több mint 100 főről van szó.