Önkormányzati rendelettár

Önkormányzati rendelettár

1/2024. (I.16.)

Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

7/2023. (V. 25.)

Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről

1/2023. (II.10.)

Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

11/2022. (IX.9.)

A köztemetők használatának rendjéről és a temetkezésről

6/2022. (VII.1.)

Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

4/2022. (V.27.)

az egészségügyi alapellátások körzeteiről

3/2022. (V.27.) Ózd

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

18/2021. (XII.10.)

A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

8/2021. (V.25.)

Ózd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

11/2020. (X.9.)

A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

8/2020. (VI.11.)

Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

12/2019. (IX.27.)

A közművelődés helyi szabályozásáról

8/2019. (VI.28.)

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

6/2019. (VI.12.)

Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

1/2019 (I.24.)

Illetményalap megállapításáról

4/2018. (V.31.)

Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

2/2018. (III. 26.)

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

12/2017. (XII.4.)

 A településkép védelméről

 

·                     A rendelet mellékletei

 

·                     Függelékek a rendelethez

7/2017. (V.19.)

 Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

5/2017. (III.24.)

 A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályiról

4/2017. (III. 24.)

 Egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról 

17/2016. (XII.16.)

Az önkormányzati kitüntetésekről

6/2016. (IV.18.)

A kedvezményes építési telek vásárlásának feltételeiről

5/2016. (III. 11.)

 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

2/2016.(II.26.)

 Egyéb önkormányzati támogatásokról

23/2015.(XII.22.)

 A helyi iparűzési adóról

21/2015. (XI. 26.)

 A közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

19/2015. (XI. 26.)

 Az építményadóról

16/2015. (X. 30.)

A közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető  szabályairól

4/2015. (II. 20.)

A pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

7/2014.(VII.18.)

A gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról

6/2014. (VII. 18.)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról  

26/2013. (XII. 20.)

 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

19/2013. (IX. 27.)

 Államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

18/2013. (IX.27.)

 A közterületek filmforgatási célú használatáról

3/2013. (II. 27.)

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól

   

9/2012. (IV. 27.)

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról 

5/2012. (II.17.)

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű helyi önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről

24/2011. (IX.16.)

Szociális földprogram működtetéséről

15/2011. (V.20.)

A város címeréről, zászlójáról és azok használatáról 

33/2008.(XII.10.)

 A Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatásáról

22/2007. (X.1.)

 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett hallgatók önkormányzati támogatásának szabályozásáról

35/2004. (XII.21.)

 A sportról

5/1997. (III.10.)

 Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

%%IMAGE%%