Önkormányzati rendelettár

Önkormányzati rendelettár

Önkormányzati rendelettár

8/2021. (V.25.)

Ózd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

1/2021. (II.19.)

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

18/2020. (XII.31.)

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről

11/2020. (X.9.)

A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

8/2020. (VI.11.)

Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

12/2019. (IX.27.)

A közművelődés helyi szabályozásáról

8/2019. (VI.28.)

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

6/2019. (VI.12.)

 Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

1/2019 (I.24.)

 Illetményalap megállapításáról

4/2018. (V.31.)

 Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

2/2018. (III. 26.)

 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

12/2017. (XII.4.)

 A településkép védelméről

 

·                     A rendelet mellékletei

 

·                     Függelékek a rendelethez

7/2017. (V.19.)

 Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

5/2017. (III.24.)

 A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályiról

4/2017. (III. 24.)

 Egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról 

17/2016. (XII.16.)

 Az önkormányzati kitüntetésekről

15/2016. (X.28.)

 Az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről

6/2016. (IV.18.)

 A kedvezményes építési telek vásárlásának feltételeiről

5/2016. (III. 11.)

 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

2/2016.(II.26.)

 Egyéb önkormányzati támogatásokról

23/2015.(XII.22.)

 A helyi iparűzési adóról

21/2015. (XI. 26.)

 A közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

20/2015. (XI. 26.)

 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

19/2015. (XI. 26.)

 Az építményadóról

16/2015. (X. 30.)

 A közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól

4/2015. (II. 20.)

 A pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

7/2014.(VII.18.)

 A gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról

6/2014. (VII. 18.)

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról  

26/2013. (XII. 20.)

 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

19/2013. (IX. 27.)

 Államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

18/2013. (IX.27.)

 A közterületek filmforgatási célú használatáról

3/2013. (II. 27.)

 Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól

9/2012. (IV. 27.)

 A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról 

5/2012. (II.17.)

 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű helyi önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről

24/2011. (IX.16.)

 Szociális földprogram működtetéséről

15/2011. (V.20.)

 A város címeréről, zászlójáról és azok használatáról 

14/2011. (V. 20.)

 Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

 

·                     1. sz. rajzi melléklet

 

·                     1. sz. rajzi melléklet módosítása 2020.10.10.

                                   T-2_M-1.1

                                   T-2_M-1.2

                                   T-2_M-1.3

                                   T-2_M-1.4

                                   T-2_M-2.1

                                   T-2_M-2.2

                                   T-2_M-2.3

                                   T-2_M-2.4

 

·                     1. sz. rajzi melléklet módosítása 2020.12.24.

17/2010. (XII.15.)

 A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

33/2008.(XII.10.)

 A Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatásáról

22/2007. (X.1.)

 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett hallgatók önkormányzati támogatásának szabályozásáról

35/2004. (XII.21.)

 A sportról

8/2001. (IV. 02.)

 A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

5/1997. (III.10.)

 Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

%%IMAGE%%