EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00020
Konzorciumvezető: Ózd Város Önkormányzata
Konzorciumi tagok:

 • Borsodbóta Község Önkormányzata,
 • Csokvaomány Község Önkormányzata,
 • Domaháza Község Önkormányzata
 • Farkaslyuk Község Önkormányzata

A támogatás összege: 499 999 996.-
Támogatás mértéke:  100%
A projekt megvalósítási időszaka:   2018.07.01. - 2021.09.28.


A projekt legfőbb célja:

 • A területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A projekt tartalmának bemutatása:

 • A projekt keretében az alábbi célterületekhez kapcsolódó fejlesztések valósulnak meg:
  • A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzettségi szintjének emelése, készségeinek fejlesztése , továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
  • Az érintett településeken élő gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása , prevenciós programok szervezése, nyelvi képzés, felzárkóztatás, ösztöndíjprogram a továbbtanulási esélyek növelése érdekében. Tudatos pénzgazdálkodás és tematikus szabadidős programok szervezése kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.
  • A programokkal a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését is elősegítjük. 
  • Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés , különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására. Cél azoknak a alapkészségek elsajátításának elősegítése, melyek nélkülözhetetlenek az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából. Cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, lemaradásuk csökkentéséhez, az óvoda – iskola átmenet folyamatának megkönnyítéséhez különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

Projektösszefoglaló

Tájékoztató a projektről

Sajtóközlemény a projekt zárásáról

Támogatási szerződés

Sajtóanyagok:

 
 
Képgaléria: