május 17.

1. napirend.)
2. napirend.)
3. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... ./… . (… . ... .) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 8/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. napirend.)
5. napirend.)
6. napirend.) Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
7. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó pályázati felhívás feltételeinek meghatározására
8. napirend.)
9. napirend.)
10. napirend.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
11. napirend.)
12. napirend.)
13. napirend.) Javaslat a maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezésére az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ négy osztályában
14. napirend.) Javaslat a közoktatási intézmények átszervezésére
14. napirend. mellékletek )
15. napirend.) Javaslat Fürjes Pál polgármester fizetett szabadságának engedélyezésére
16. napirend.)
17. napirend.)
18. napirend.)
19. napirend.) Beszámoló az Ózdi Vízmű Kft. 2011. évi tevékenységéről
20. napirend.)
21. napirend.)
22. napirend.) Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2012/2013. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására
23. napirend.)
24. napirend.) Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről
25. napirend.)
26. napirend.)
27. napirend.)
28. napirend.) Tájékoztató a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2011-2012. évi téli felkészülési programjának teljesítéséről