A Képviselő-testület bizottságai

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság  

Angyal Béla - elnök 
Dr. Vámos Henrietta - elnökhelyettes 
Kellóné Mezőtúri Márta - tag 
Bárdosné Dulai Nikolett - tag 
Fidrus Péter - tag 
Berki Lajos - külső tag  
Sivák Tamásné - külső tag 
Joó Istvánné - külső tag 
Döbör Attila - külső tag

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Kellóné Mezőtúri Márta - elnök
Garami György Károly - elnökhelyettes
Farkas Péter Barnabás - tag
Obbágy Csaba - tag
Váradi József - tag
Tóth Károly - külső tag
Vámos Rita - külső tag
Féder József - külső tag
Lestál Ilona - külső tag

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Kiss Sándor - elnök
Angyal Béla - elnökhelyettes
Dr. Csuzda Gábor - tag
Csák Árpád - tag
Váradi József - tag
Kiss György - külső tag
Heltovics Miklósné - külső tag
Pálovics Tamásné - külső tag
Dulai Tamás - külső tag

Ügyrendi és Rendészeti Bizottság  

Garami György Károly - elnök
Csák Árpád - elnökhelyettes
Csutor László- tag
Angyal Béla - tag
Fidrus Péter - tag
Nyitrai Zoltán - külső tag
Szolnocsán Róbert - külső tag
Dr. Mustos Lajos - külső tag
Szabó György - külső tag