december 12. (rendkívüli)

1. napirend.) Javaslat a működési kiadások biztonságos finanszírozására szolgáló hitelkeret-szerződések lejárati határidejének módosítására
2. napirend.) Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására
3. napirend.) Javaslat a köznevelési intézmények állami fenntartásába vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátásához kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás jóváhagyására
4. napirend.) Javaslat közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodások megszüntetésére
5. napirend.) Javaslat az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat székhelyhasználatának jóváhagyására
6. napirend.) Javaslat a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására
7. napirend.) Javaslat az Ózd, Dózsa György úti, belterületi 9105/3 és 9105/4 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázatok elbírálására