Nemzetközi kapcsolatok

Megismertetni és megismerni

Ózd nemzetközi kapcsolatai az elmúlt évtizedek során fokozatosan alakultak ki. Némelyek gyökerei személyes ismeretséghez, mások a partnertelepülések hasonló élethelyzetéhez és néhány az egyre inkább teret hódító, európai interkulturális szemlélethez nyúlik vissza. Bármilyen motiváció húzódjon azonban meg az együttműködés hátterében, általános célunk, hogy Magyarországot - és elsősorban saját lakóhelyünket - szerte a világban megismertessük, bemutassuk. Éppen ezért fontos törekvésünk, hogy minél több ország lakosaival kössünk kölcsönösen kamatoztatható ismeretséget.

Jelenleg hét európai településsel (Chorzów, Rimaszombat, Nagybalog, Csíkszentsimon, Nyárádszentsimon, Magyarózd, Ózdfalu) ápolunk írásos megállapodáson nyugvó, települési szintű parterkapcsolatot. Emellett számos intézményi, illetve ágazati jellegű együttműködésünk ível át az országhatárokon. Minden évben megvalósul a szakközépiskolai diák- és tapasztalatcsere a svédországi Warberg várossal, megtalálta a testvérpárját az egészségügyi szakképzés Rozsnyón, és eredményes sportvezetői kontaktust teremtettünk a francia Avionnal... hogy csupán néhányat emeljünk ki partnereink közül.

Testvértelepülési társulásaink hozzájárulnak Ózd és partnerei gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséhez, mely öt kiemelt fontosságú területen nyilvánul meg. Így a gazdasági szférában, az iskolák és ifjúsági szervezetek szakmai kapcsolataiban, a kulturális és a civil szervezetek együttműködésében, valamint a közös sportrendezvények lebonyolításában.