június 21.

1. napirend.) Beszámoló az egészségügyi közfeladat-ellátás működtetésbe adása óta eltelt időszakban a Szolgáltatási és Vagyonkezelési Szerződésekben foglalt feladatok teljesítéséről
2. napirend.)
3. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../ ... . (... . ... .) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről
4. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../….. (….) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
5. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2012.(….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. napirend.) Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
7. napirend.) Javaslat a közoktatási intézményekben 2012/2013-as tanévben/nevelési évben indítható tanulócsoportok és napközis csoportok/óvodai csoportok számának engedélyezésére
8. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására
9. napirend.)
10. napirend.) Javaslat a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet helyiségigényének elbírálására
11/A. napirend.) Javaslat a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására
11/B. napirend.) Javaslat az Észak-Magyarországi Operatív Program Turisztikai Attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉMOP-2.1.1/B-12 pályázat benyújtására
12. napirend.) Javaslat a távhőszolgáltatás díjának ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
13. napirend.)
14. napirend.)
14. napirend.)
15. napirend.)
16. napirend.) Javaslat a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálásáról hozott 271/2011. (X. 20.) KH határozat módosítására
17. napirend.) Beszámoló a Közterület-felügyelet működéséről
18. napirend.) Tájékoztató a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
19. napirend.) Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2011. évi tevékenységéről
20. napirend.) Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – 2011. évi munkaerő-piaci helyzetéről, továbbá a foglalkoztatási eszközrendszerekről
20/B. napirend.) Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására
21. napirend.) Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről
22. napirend.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
23. napirend.) Tájékoztató a 2012. április 26. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről