szeptember 20.

1. napirend.) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…. (….) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól
2. napirend.)
3. napirend.) Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
3. napirend melléklet.) Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai I. félévi teljesítése kiemelt előirányzatonként
4. napirend.) Javaslat a kötvénykibocsátásból származó hitel kamatfelárának módosítására
5. napirend.) Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény ismételt benyújtására
6. napirend.)
7. napirend.) Javaslat a korábban életvédelmi helyiségként funkcionáló ingatlanok kezelőváltásával kapcsolatos döntés meghozatalára
8. napirend.) Javaslat az ivóvíztisztító-telep beruházás megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlan ingyenes használatba adására
9. napirend.)
10. napirend.) Javaslat az Ózdi Erdővédelmi Alapítvány megszüntetésére
11. napirend.) Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyására és a 244/2011. (IX. 15.) határozat hatályon kívül helyezésére
12. napirend.)
13. napirend.)
14. napirend.)
15. napirend.) Javaslat ÉMOP-4.1.1/A-12 pályázat benyújtására az Ózd, Mekcsey István úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületeinek felújításához
16. napirend.)
17. napirend.) Javaslat a Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület által létesíteni kívánt IV. Béla király emlékkápolnához terület biztosítására
18. napirend.) Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének – „Az LHH kistérségek projektjei” elnevezésű - TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú - kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételről szóló – 327/2011. (XII. 22.) határozata módosítására
19. napirend.) Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi működéséről
20. napirend.) Tájékoztató az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról, feladatairól, pénzügyi helyzetéről 2012. augusztus 31-ig
21. napirend.) Tájékoztató az ivóvíztisztító-telep beruházás megvalósításával kapcsolatos 4/2012.(I.26.) határozat végrehajtásának jelenlegi állásáról
22. napirend.) Tájékoztató a 2012/2013-as tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól
22. napirend mellékletek .)
23. napirend.) Tájékoztató az Ózd Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről
24. napirend.) Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
25. napirend.) Tájékoztató a 2012. június 21. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről