december 15.

Meghívó


1. napirend - Ózd Városi Rendészet vezetőjének eskütétele

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../....(...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. sz. melléklet


3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../….. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről

4. napirend - Javaslat a 25. sz. főút Ózd település elkerülését érintő fejlesztési tervváltozatának elfogadására

5. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának jóváhagyására

6. napirend - Javaslat a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra

7. napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény alapító okiratának módosítására

8. napirend - Javaslat az Ózdi Városi Sportcsarnok elnevezésének módosítására

9. napirend - Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására vonatkozó pályázat benyújtására

10. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

11. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

1. sz. melléklet


12. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkatervére

13. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok