április 28.

Meghívó


1. napirend - Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2015-ben végzett munkájáról

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../.....(....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../.....(....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" című felhívásra a Nemzetőr úti orvosi rendelők és védőnői szolgálatok helyiségeinek felújítása céljából

5. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése, fejlesztése" című felhívásra a Család- és Gyermekjóléti Központ Ózd, Petőfi úti telephelyének fejlesztése céljából

6. napirend - Javaslat alapító okiratok módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

7. napirend - Javaslat az Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egyházi fenntartásba adásával kapcsolatos tulajdonos önkormányzati vélemény kialakítására (később kerül feltöltésre)

8. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására

9. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

10. napirend - Javaslat „Ózd Város Közszolgálatáért" kitüntetés adományozására (zárt ülés)

11. napirend - Javaslat az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetési beszámolóinak elfogadására

Melléklet


12. napirend - Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Melléklet


13. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

14. napirend - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, NMD-511 forgalmi rendszámú gépjármű kezelésbe adására

15. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (I.28.) határozatának visszavonására

16. napirend - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, ózdi külterületi 060/2 és 060/3 hrsz-ú ingatlanok kezelésbe adására

17. napirend - Javaslat az Ózd, Kunt Ernő út térségében lévő 1007/51 hrsz-ú ingatlanra előírt beépítési kötelezettséggel kapcsolatos döntés meghozatalára

18. napirend - Javaslat a „Stratégia a kábítószer-probléma megelőzésére és visszaszorítására Ózd városban” című helyi drogstratégia elfogadására

19. napirend - Beszámoló az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2015. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről

20. napirend - Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata 2015. évben lebonyolított közbeszerzési eljárásairól

21. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

22. napirend - Tájékoztató a 2016. január 28. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

23. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Új napirend - Javaslat önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára

Új napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás kiírására

Új napirend - Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények 2015. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről

Új napirend - Javaslat az Ózd Városi Strandfürdő megnyitásához szükséges forrás biztosítására

Új napirend - Javaslat az ózdi Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létrehozásával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Új napirend - Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2015. évi tevékenységéről, Javaslat a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

Új napirend - Javaslat az Ózd Városi Rendészet vezetői kinevezésére vonatkozó pályázati felhívás kiírására