január 28.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ......./....... (....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének jóváhagyására

Melléklet


3. napirend - Javaslat napenergia hasznosító berendezés jótállási igényének érvényesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés lehetséges)

4. napirend - Javaslat Startmunka programban való önkormányzati részvételre

Melléklet


5. napirend - Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 pályázati jelű szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzá tartozó kiegészítő eszközök üzemeltetésbe adására

6. napirend - Javaslat Ózd város területén elhelyezett rendőrségi segélyhívó rendszer és térfigyelő kamerákhoz kapcsolódó hangszóró rendszer önkormányzati tulajdonba vételére

7. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. tartozásának rendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

8. napirend - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonelemek ÓZDINVEST Kft. részére történő üzemeltetésbe adására

9. napirend - Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Brassói úti garázstelepen található, 8639/12/A/18 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

10. napirend - Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsályfő telep 25/1. szám alatti ingatlan értékesítésére

11. napirend - Javaslat az önkormányzati tulajdonú, ózdi belterületi 4880 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére

12. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott vagyonelemek értékesítésére, selejtezésére

13. napirend - Javaslat támogatás jóváhagyására

14. napirend - Javaslat Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására kiírandó pályázati eljárás lefolytatására létrehozandó Eseti Bizottság kijelölésére

15. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

Melléklet


16. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

Melléklet


17. napirend - Tájékoztató a 2015. december 21. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

18. napirend -Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Új napirend - Javaslat az Ózd, Mekcsey út 36. szám alatti ingatlan üzemeltető váltására

Új napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény vezetőjének felmentésére

Új napirend - Javaslat állásfoglalás kialakítására a kötelező betelepítési kvóta ügyében