október 27.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről

3. napirend - Javaslat intézmény alapítására

4. napirend - Javaslat a Sajó-Rima Európai Területi Társulás által az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program (SKHU/1601) keretében történő pályázat benyújtására

5. napirend - Javaslat a 2016. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret részbeni felhasználására

6. napirend - Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2016. július 31-i mérlegfordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására

7. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. és az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. átalakításával kapcsolatban a jogelőd és a jogutód társaságok vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadására

8. napirend - Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek megállapítására

9. napirend - Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. 2016/2017. évi gázbeszerzési szerződéséről

10. napirend - Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről

11. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

12. napirend - Tájékoztató a 2016. július 21. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

13. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Új napirend - Javaslat az Ózdi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására