február 25.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről (Levételre kerül)

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete egyéb önkormányzati támogatásokról

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. napirend - Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatalára (Levételre kerül)

6. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására

7. napirend - Javaslat alapító okiratok módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

8. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 18548 hrsz.-ú ingatlan Magyar Telekom Nyrt. részére történő bérbeadására

9. napirend - Javaslat az Ózd, Csépány-Nagyvölgy térségében mintagazdaság létrehozásához szükséges ingatlanok megvásárlására

10. napirend - Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Csépány út térségében található, 18996/1 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

11. napirend - Javaslat az önkormányzati tulajdonú, ózdi belterületi 2143 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére

12. napirend - Javaslat az Ózd, Somsály út 1. sz. alatti, 18717/2 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvételére

13. napirend - Javaslat az Ózd, Vasvár út 19. 1/3. szám alatti, ózdi belterületi 7365/5/A/2 hrsz.-ú ingatlan és vagyonelemek kezelésbe adására

14. napirend - Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére

15. napirend - Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről

16. napirend - Tájékoztató az Ózdi Teknőc Futó Club tevékenységéről

Melléklet

17. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

18. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Új napirend - Javaslat támogatás jóváhagyására