május 20.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….. (…...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

2. napirend - Javaslat a 2015. évi költségvetési maradvány felhasználására

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... ./… . (… . ... .) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére" tárgyú pályázatra

5. napirend - Javaslat kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására

6. napirend - Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatos végleges döntés meghozatalára

Határozat 1. mellékletének mellékletei

Határozat 1. mellékletének 5. melléklet mellékletei

Határozat 1. mellékletének 6. melléklet mellékletei

Határozat 1. mellékletének 8. melléklet mellékletei

 

7. napirend - Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2015. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyásárára

8. napirend - Beszámoló az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására

9. napirend - Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

10. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

11. napirend - Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására

12. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

13. napirend - Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására

14. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat elbírálására

15. napirend - Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének megválasztására

16. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására

17. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat elbírálására (Zárt ülés)

18. napirend - Javaslat az Ózd, Árpád vezér út 27/C. 4/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására (Zárt ülés)

19. napirend - Javaslat az Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

20. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

21. napirend - Javaslat emlékművek áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

22. napirend - Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

23. napirend - Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

24. napirend - Javaslat támogatás jóváhagyására

25. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 1233/A/2 hrsz.-ú, Ózd, Velence tp. 12. 1/1. sz. alatti ingatlan üzemeltetésbe adására

26. napirend - Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására jóváhagyott keret felosztására

27. napirend - Tájékoztató lakásfelújítások megvalósulásáról, valamint a társasházak részére kifizetett felújítási költségről

28. napirend - Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről

29. napirend - Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről

30. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok