szeptember 22.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…….. (..…...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Melléklet


2. napirend - Javaslat „Ózd Város Díszpolgára" kitüntető cím és „Ózd Városért" kitüntető díj adományozására (Zárt ülés)

3. napirend - Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége ózdi külterületi 040/5, 14361, 010416 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásara (Zárt ülés)

4. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása" című felhívásra

5. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek 2017-2031. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére

Mellékletek


6. napirend - Javaslat a Vodafone Magyarország Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosítására

7. napirend - Javaslat a 2016. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret részbeni felhasználására

8. napirend - Tájékoztató az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2015-2016. évben Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról

9. napirend - Tájékoztató a 2016/2017-es tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól

Új napirend - Javaslat alpolgármester megválasztására

Új napirend - Javaslat alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Új napirend - Javaslat a "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre