április 15. (rendkívüli)

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (...) önkormányzati rendelete kedvezményes építési telek vásárlásának feltételeiről

2. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés" című felhívásra a helyi piac területének korszerűsítése céljából

3. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című felhívásra

4. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések - csapadékvíz visszatartó, megtartó fejlesztések támogatása" című felhívásra

5. napirend - Javaslat a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére vonatkozó pályázat benyújtására

6. napirend - Tájékoztató az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. közfeladat ellátásával kapcsolatos Állami Számvevőszéki ellenőrzésről

7. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft-t érintő Állami Számvevőszéki előírásokat tartalmazó Intézkedési Terv elfogadására

8. napirend - Javaslat a 2016. évi nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztására

9. napirend - Javaslat civil szervezetek és egyházak 2016. évi támogatására

10. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek 2016. évi támogatására