december 13.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…. (…….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának jóváhagyására

3. napirend - Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023.) elfogadására

4. napirend - Javaslat a Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttműködésből történő kilépésre

5. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. által benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

6. napirend - Javaslat civil szervezet névhasználatához történő hozzájárulásra

7. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 17445/2, 17445/3 hrsz-ú természetben Ózd-Szentsimon térségében lévő ingatlanok térítésmentes átvételére

8. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019-2022. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására

9. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

10. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

11. napirend - Javaslat fellebezés elbírálására (Zárt ülés!)

12. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkatervére

13. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

14. napirend - Tájékoztató a 2018. július 13. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

15. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok