február 22.

Meghívó


1. napirend - Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./…... (…...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

3. napirend - Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (Zárt ülés!)

4. napirend - Javaslat fellebbezés elbírálására (Zárt ülés!)

5. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

6. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

7. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

8. napirend - Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére

9. napirend - Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről

10. napirend - Tájékoztató az Ózdi Teknőc Futó Club 2017. évi tevékenységéről

11. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok

Új napirend - Javaslat a Startprogram Iroda feladatainak az Ózdi Városüzemeltető Intézmény részére történő átadásához kapcsolódó döntések meghozatalára

Új napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény alapító okirat módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Új napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Új napirend - Javaslat Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és Támogatási Szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásra