március 23.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/....(…….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának jóváhagyására

3. napirend - Javaslat a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igények benyújtására

4. napirend - Javaslat az ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. „v. a.” üzemeltetésében lévő önkormányzati tulajdonú vagyonelemekkel kapcsolatos döntés meghozatalára

5. napirend - Javaslat alapfokú oktatási intézményeket érintő intézményátszervezések véleményezésére

6. napirend - Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról

7. napirend - Javaslat Ideiglenes Bizottság létrehozására

8. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

9. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

10. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadására

11. napirend - Javaslat civil szervezetek, sportszervezetek és egyházak 2018. évi támogatására

12. napirend - Javaslat a 2018. évi városi rendezvényekre, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztására

13. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

14. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok

Új napirend - Javaslat temetők fejújítására, rendezésére benyújtandó pályázathoz nyilatkozat kiadására