május 31.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….. (…...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

2. napirend - Javaslat a 2017. évi maradvány felhasználására

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…(…) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2014. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Beszámoló az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2017. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről

5. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében úthálózat felújítására jóváhagyott előirányzat részbeni felhasználására

6. napirend - Javaslat köznevelési intézmény egyházi fenntartásba adásával kapcsolatos döntések meghozatalára

7. napirend - Javaslat óvodai intézményvezető megbízásával kapcsolatos döntésre

8. napirend - Javaslat a TOP-3.2.1-15 számú pályázat keretében elkészített Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) felülvizsgálat és a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elfogadására

9. napirend - Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

10. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének javadalmazására

11. napirend - Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

12. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

13. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft-nél lévő önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

14. napirend - Javaslat az Ózdi Ipari Park által térítésmentesen felajánlott ingatlanokkal kapcsolatos döntés meghozatalára (Zárt ülés lehetséges!)

15. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 11505/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt őályázat elbírálására (Zárt ülés lehetséges!)

16. napirend - Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

17. napirend - Beszámoló az ÓZDINVEST KFT 2017. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

18. napirend - Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására és az eredmény-kimutatás jóváhagyására

19. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

20. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

21. napirend - Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről

22. napirend - Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület 2017. évi tevékenységéről

23. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok