november 15.

Meghívó


1. napirend - Javaslat állásfoglalás kialakítására fafeldolgozó üzem Ózd városban történő létesítésével kapcsolatban (Zárt ülés lehetséges!)

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/…..(…..) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításról

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. napirend - Javaslat a 2019. évi biztonságos működés finanszírozásához szükséges éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételére

6. napirend - Javaslat 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására

7. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

8. napirend - Javaslat szándéknyilatkozat megtételére Ózd város közúti közlekedési struktúrájának átalakításához

9. napirend - Javaslat Javadalmazási Szabályzat elfogadására

10. napirend - Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabítására

11. napirend - Beszámoló az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő vízi közművek Gördülő Fejlesztési Tervének megvalósításáról és 2017. január 01. – 2018. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó ivó- és szennyvíz-szolgáltatási és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenységről Ózd város területén

12. napirend - Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadására

13. napirend - Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséről

14. napirend - Javaslat a Hódoscsépányi Sport Egyesület által benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

15. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

16. napirend - Javaslat az Ózd város közterületeire vonatkozó 2018/2019. évi téli útüzemeltetési tervre

17. napirend - Javaslat az Ózd város közterületeire vonatkozó téli válságtervre a 2018/2019. évi rendkívüli hóhelyzet esetére

18. napirend - Javaslat törvényességi felhívással kapcsolatos álláspont kialakítására

19. napirend - Tájékoztató Ózd város lakossága részére 2018. évben nyújtott egészségügyi alapellátásról

20. napirend - Tájékoztató Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2018. évben Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról

21. napirend - Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club 2017. évi tevékenységéről

22. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok