szeptember 27.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../…. (……..) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek 2019-2033. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére

Mellékletek


3. napirend - Javaslat az Ózdi Football Club által benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

4. napirend - Javaslat lakott területen kívüli kerékpárút szakasz Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére történő kezelésbe adására

5. napirend - Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez biztosított keretösszeg felosztására

6. napirend - Javaslat a 2018. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret részbeni felhasználására I.

7. napirend - Javaslat Ózd város közigazgatási területén közterület elnevezésére

8. napirend - Javaslat az Ózd, Katona József út 1/B. 1/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítására

9. napirend - Javaslat az Ózd, Vasvár út 60. szám alatti helyiségigény elbírálására az Országgyűlés Hivatala részére

10. napirend - Javaslat az Ózd, Árpád vezér út 22. szám alatti helyiségigény elbírálására az Országgyűlés Hivatala részére

11. napirend - Javaslat a SoulDent Kft. részére helyiségigény elbírálására

12. napirend - Javaslat fellebbezés elbírálására (Zárt ülés!)

13. napirend - Javaslat az Ózd, József Attila úti volt életvédelmi létesítmény kezelő váltásával kapcsolatos döntés meghozatalára

14. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

15. napirend - Tájékoztató a 2018/2019-es tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól

16. napirend - Tájékoztató az Ózdi Távhő Kft. 2018/2019. évi gázbeszerzési szerződéséről

17. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok

Új napirend - Javaslat a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény ismételt benyújtására

Új napirend - Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2015. óta elnyert pályázati projektek megvalósításáról