július 13.

Meghívó


1. napirend - Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázattal kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatok megtételére

2. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

3. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására

4. napirend - Javaslat üzemeltetési szerződés módosítására

5. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

6. napirend - Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

7. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 73/2018. (V.31.) határozatának módosítására

8. napirend - Javaslat az Ózdi Béke Telepi Óvodák intézményvezetői megbízásával kapcsolatos döntésre (Zárt ülés!)

9. napirend - Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége ózdi zártkerti 21520 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálására (Zárt ülés!)

10. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

11. napirend - Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2017. évben szervezett közfoglalkoztatásról

12. napirend - Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club 2017. évi tevékenységéről

13. napirend - Tájékoztató az Ózdi Football Club 2017. évi tevékenységéről

14. napirend - Tájékoztató a 2018. április 27. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

15. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

16. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok