június 26.

meghívó

1. napirend Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

2. napirend Javaslat a helyi önkormányzatok 2014. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtására

3. napirend Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

4. napirend Javaslat az ózdi hulladékátrakó állomás (Ózd-Center-alsó) alatti 9255 hrsz-ú földterület használati jogának rendezésére

5. napirend Javaslat a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. részére az Ózd 9255 hrsz.-ú ingatlanon fióktelep engedélyezésére

6. napirend Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatellátáshoz szükséges eszközök üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

7. napirend Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. további működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

10. napirend Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 78/2014. (V.28.) határozata végrehajtásának felfüggesztésére

11. napirend Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

12. napirend Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására

     melléklet

13. napirend Javaslat az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

14. napirend Javaslat a 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

15. napirend Javaslat helyiség biztosítására az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére

16. napirend Javaslat Dr. Kiss Zsuzsa vállalkozó fogorvos helyiségigényének elbírálására

17. napirend Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2013. évi tevékenységéről

18. napirend Tájékoztató a térség - kiemelten Ózd város - 2013. évi munkaerő-piaci helyzetéről

19. napirend Tájékoztató a lakáscélú, illetve nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2013. évi tapasztalatairól

20. napirend Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

21. napirend Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

22. napirend Tájékoztató a 2014. április 30-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

23. napirend Javaslat KEOP -2014-4.10.0/N pályázat benyújtására a Polgármesteri Hivatal villamos energia költségének napelemek telepítésével történő csökkentéséhez

24. napirend Javaslat az Ózd, Rózsavölgyi úti támfal javításával kapcsolatos döntés meghozatalára