május 28.

meghívó

1. napirend Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2013-ban végzett munkájáról

    melléklet

2. napirend Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

3. napirend Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közkifolyók használatáról szóló 6/1997. (III.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

4. napirend Beszámoló az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről

5. napirend Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására

6. napirend Beszámoló az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. 2013. évi tevékenységéről

7. napirend Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről

8. napirend Javaslat Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

9. napirend Javaslat az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

10. napirend Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről

11. napirend Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

12. napirend Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

13. napirend Javaslat Ózd város közigazgatási területén közterület elnevezésére

14. napirend Javaslat Ózd Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztési Stratégiája és Gazdaságfejlesztési Programja elfogadására

    melléklet

    melléklet

15. napirend Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

16. napirend Javaslat a helyi közösségi közlekedésre vonatkozó támogatási igénnyel kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatok megtételére

17. napirend Javaslat az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára

18. napirend Javaslat a közkifolyós vízellátás felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára

19. napirend Javaslat a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére

20. napirend Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

21. napirend Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

22. napirend Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

23. napirend Javaslat az Ózdi Távhő Kft. Alapító Okiratának módosítására

24. napirend Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

    melléklet

    melléklet

25. napirend Javaslat műanyag borítású sportpályák megvalósításáról szóló 25/2014. (III.27.) határozat módosítására

26. napirend Javaslat az ózdi külterületi 04046/2 és a 04141/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok ózdi külterületi 01003/2 hrsz-ú magántulajdonú ingatlanra történő cseréjére

27. napirend Javaslat köznevelési intézményvezetői megbízások véleményezésére

28. napirend Javaslat köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítására

29. napirend Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az OVI – FOCI Közhasznú Alapítvány közötti támogatási szerződés megkötésére

30. napirend Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata által 2013. évben szervezett közfoglalkoztatásról

31. napirend Tájékoztató Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról

32. napirend Tájékoztató az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0022 kódszámú „Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon a hatékonyabb működtetés és a költségcsökkentés jegyében” című pályázat előrehaladásáról 2014. február-május közötti időszakban

33. napirend Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről

34. napirend Javaslat az Ózd, Nemzetőr utca 19-21. szám alatti 7341/5/A/121 hrsz-ú ingatlan egyedi bérlőkijelölésére