február 13.

meghívó

1. napirend Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

melléklet

2. napirend Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 31/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

4. napirend Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2013. december 31-én fennálló adósságának állam által történő átvállalásához szükséges nyilatkozatokra és felhatalmazásra

5. napirend Javaslat a „szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

6. napirend Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

8. napirend Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú földterületek hasznosításáról szóló 297/2013. (XII.19.) határozat módosítására

10. napirend Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

11. napirend Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ózd, Velence telep 29. szám alatti ingatlan nem lakáscélú helyiségének lakáscélú ingatlanná történő átminősítésére

12. napirend Javaslat az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

13. napirend Javaslat az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására

14. napirend Javaslat a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosítására