április 30.

meghívó

1. napirend Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

    melléklet

2. napirend Javaslat a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználására

    melléklet

    melléklet

3. napirend Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

4. napirend Javaslat a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

5. napirend Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbuszközlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. VII.-XII. havi ellátásáról

6. napirend Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására

7. napirend Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására

    melléklet

    melléklet

8. napirend Javaslat az Ózd, Vasvár út 125. 4/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásra bérlőkijelölési jog biztosítására

9. napirend Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő tűzivíz-tárolók üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

10. napirend Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 pályázati jelű szennyvízberuházás keretén belül beszerzett csatornatisztító jármű üzemeltetésbe adására

11. napirend Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulása részére bölcsődei feladatellátáshoz szükséges helyiségek térítésmentes használatba adására

15. napirend Javaslat állami fenntartású ózdi köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére

16. napirend Javaslat az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága és az Ózd Város Önkormányzata által fenntartott óvodák munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodás jóváhagyására

17. napirend Javaslat az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás kiírására

18. napirend Javaslat a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 számú „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című pályázat benyújtására

19. napirend Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi működéséről

    melléklet

    melléklet

20. napirend Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

21. napirend Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013. évi tevékenységéről

    melléklet

    melléklet

    melléklet

22. napirend Beszámoló a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013. évi tevékenységéről

23. napirend Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

24. napirend Tájékoztató a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 2013-14. évi téli felkészülési terv teljesítéséről

25. napirend Tájékoztató az illegális hulladéklerakók megszüntetése érdekében 2013. II. félévben tett intézkedésekről

26. napirend Tájékoztató Ózd Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi közbeszerzési eljárásairól

    melléklet

27. napirend Tájékoztató a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről

28. napirend Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről

29. napirend Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

30. napirend Tájékoztató a 2014. február 13-i ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

31. napirend Javaslat a MaNDA közfoglalkoztatási program továbbfolytatásához kapcsolódó önkormányzati döntés meghozatalára