December 12.

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../….. (………) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/.... (…….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2014. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. napirend - Javaslat az ózdi futball helyzetével kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatalára

7. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. (korábban Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

8. napirend - Javaslat a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” elnevezésű projekt vállalkozási és támogatási szerződésének módosítására

9. napirend - Javaslat az Ózd, Rózsadomb 15. szám alatti (18591 hrsz.) lakáscélú ingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítésére

10. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

11. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

12. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

13. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

14. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. által benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

15. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervére

16. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

17. napirend - Javaslat fellebbezés elbírálására (Zárt ülés!)

18. napirend - Javaslat az Ózd város közterületeire vonatkozó 2019/2020. évi téli útüzemeltetési tervről

19. napirend - Tájékoztató az Ózd város közterületeire vonatkozó téli válságtervről a 2019/2020. évi rendkívüli hóhelyzet esetére

20. napirend - Tájékoztató Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2019. évben Ózd város lakossága részére nyújtott egészségügyi alapellátásokról

21. napirend - Tájékoztató Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2019. évben Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról

22. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok