Június 27.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 16/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

3. napirend - Javaslat köznevelési tagintézmény-vezetői megbízás véleményezésére (Zárt ülés!)

4. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására (Zárt ülés!)

5. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztőjének megválasztására (Zárt ülés!)

6. napirend - Javaslat Ózd város közúti közlekedési struktúrájának átalakításához szükséges ingatlancsere kezdeményezésére

7. napirend - Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázattal kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatok megtételére

8. napirend - Javaslat a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére vonatkozó pályázat benyújtására

9. napirend - Javaslat a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

10. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

11. napirend - Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények 2018. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről

12. napirend - Beszámoló az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2018. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről

13. napirend - Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület 2018. évi tevékenységéről

14. napirend - Tájékoztató az Ózdi Teknőc Futó Club 2018. évi tevékenységéről

15. napirend - Tájékoztató az Ózd Városi Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről

16. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok

Új napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/....(…….) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Új napirend - Javaslat a településrendezési eszközök soron kívüli módosításának elindítására