Szeptember 26.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../..... (.........) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../..... (.........) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../..... (.........) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 16/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../..... (.........) önkormányzati rendelete a közművelődés helyi szabályozásáról

5. napirend - Javaslat Ózd város településfejlesztési koncepciójának elfogadására

Mellékletek


6. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek 2020-2034. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére

Mellékletek


7. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez biztosított keretösszeg felosztására

8. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra a Katona József Úti Bölcsőde felújítása, bővítése céljából

9. napirend - Javaslat az Országos Tornaterem Felújítási Program keretében pályázat benyújtására

10. napirend - Javaslat szerződés megkötésének jóváhagyására

11. napirend - Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Alapító Okiratának módosítására

12. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. Alapító Okiratának módosítására

13. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

14. napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

15. napirend - Javaslat informatikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő térítésmentes tulajdonba adására

16. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

17. napirend - Javaslat a 71/2019. (VI.27.) határozat módosítására

18. napirend - Tájékoztató az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2019/2020. évi gázbeszerzési szerződéséről

19. napirend - Tájékoztató a 2019/2020-as tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól

20. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

21. napirend - Tájékoztató a 2019. március 1. óta eltelt időszak eseményeiről

22. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok

Új napirend - Javaslat civil szervezet névhasználatához történő hozzájárulásra