Május 16.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

2. napirend - Javaslat a 2018. évi költségvetési maradvány felhasználására

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.4.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elindítására

5. napirend - Beszámoló az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

6. napirend - Beszámoló az Ózdinvest Kft. 2018. évi tevékenységéről

7. napirend - Javaslat a 8035/4 hrsz.-ú ingatlanon megépült piaccsarnok és a hozzá tartozó vagyonelemek üzemeltetésbe adására

8. napirend - Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

9. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

10. napirend - Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

11. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

12. napirend - Javaslat székhelyhasználathoz történő hozzájárulásra

13. napirend - Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

14. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

15. napirend - Javaslat a szavazatszámláló bizottságok további póttagjainak megválasztására (Zárt ülés!)

16. napirend - Javaslat fellebbezés elbírálására (Zárt ülés!)

17. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok