december 21.

Meghívó

 

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../.....(....) önkormányzati rendelete az Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Melléklet

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/…..(…..) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

3. napirend - Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

4. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete az Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. napirend - Javaslat az Ózdi Ipari Park Kft. által megvételre felajánlott eszközök megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

6. napirend - Javaslat kamerarendszerek és kamerák üzemeltetésbe adására

7. napirend - Javaslat számítástechnikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő használatba adására

8. napirend - Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány által felajánlott támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára

9. napirend - Javaslat helyiség használatba adására az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány részére az Ózd, Zrínyi M. út 5. sz. alatti irodaépületben

10. napirend - Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyiségigényének elbírálására

11. napirend - Javaslat az ózdi 21607 hrsz.-ú ingatlan Telenor Magyarország Zrt. részére történő bérbeadására

12. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosításának jóváhagyására

13. napirend - Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének megválasztására

14. napirend - Javaslat „Békekert” mintagazdaság létrehozására vonatkozó szándéknyilatkozat megtételére

15. napirend - Javaslat Ózd - Szilvásvárad kerékpárút megvalósítására vonatkozó szándéknyilatkozat megtételére

16. napirend - Javaslat nagy értékű tárgyi eszköz selejtezésére

17. napirend - Javaslat támogatás jóváhagyására

18. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

19. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkatervére

20. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

21. napirend - Tájékoztató a 2015. október 29. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

22. napirend - Közérdekű kérdések, javaslatok, észrevételek