március 26.

Meghívó

1. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg: Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

2. napirend - Javaslat beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására a Magyar Állam részére börtön objektum építése céljára

3. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata által - 2015. március 09. és 2015. június 15. közötti időtartamban - megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és létszámkeret jóváhagyására

     Melléklet

4. napirend - Javaslat a Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására

     1. melléklet

     2. melléklet

5. napirend - Javaslat önkormányzati bizottság nem képviselő tagjának megválasztására

6. napirend - Javaslat az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

7. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

8. napirend - Javaslat az Ózd város közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök partnerségi egyeztetési szabályaira

9. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat elbírálására (Zárt ülés!)

10. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére (Zárt ülés!)

11. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására (Zárt ülés!) 

12. napirend - Javaslat - méltányossági közgyógyellátás tárgyában - elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyására (Zárt ülés!)

13. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapítására

     1. melléklet

     2. melléklet

     3. melléklet

14. napirend - Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

     1. melléklet

     1/a. melléklet

     2. melléklet

     2/a. melléklet

     3. melléklet

15. napirend - Javaslat az Ózdi Művelődési Intézmények részére önkormányzati tulajdonú eszközök használatba adására

16. napirend - Javaslat Ózd város közigazgatási területén utcanév megváltoztatására

17. napirend - Javaslat a 2015. évi nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztására

18. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek önkormányzati támogatására

19. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 262/2011. (X.20.) KH határozata kiegészítésére

20. napirend - Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek kezelőváltására

21. napirend - Közérdekű kérdések, javaslatok, észrevételek

Új napirend - Javaslat hivatali gépjármű vezetésének engedélyezésére