november 25.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/…..(…..) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/…..(…..) önkormányzati rendelete az építményadóról

4. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/…..(…..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

5. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

6. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

7. napirend - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. részére üzemeltetésbe átadott eszköz selejtezésére

8. napirend - Javaslat támogatás jóváhagyására

9. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

10. napirend - Javaslat köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére

11. napirend - Javaslat az önkormányzati tulajdonú, ózdi belterületi 3974 hrsz.-ú ingatlan 97/100 tulajdoni hányadának értékesítésére

12. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

Melléklet

13. napirend - Javaslat az Ózd város közterületeire vonatkozó 2015/2016. évi téli útüzemeltetési tervre

1. sz. melléklet

Melléklet - Ózd város közterületeire vonatkozó 2015/2016. évi téli útüzemeltetési terv

14. napirend - Javaslat az Ózd város közterületeire vonatkozó téli válságtervre a 2015/2016. évi rendkívüli hóhelyzet esetére

15. napirend - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére üzemeltetésbe átadott eszközök selejtezésére

16. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2016. évi felújítási tevének elfogadására

17. napirend - Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására jóváhagyott keret felosztására

18. napirend - Javaslat helyiség térítésmentes bérbeadására az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány részére az Ózd, Zrínyi M. út 5. sz. alatti irodaépületben

19. napirend - Tájékoztató Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2014. évben Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról

20. napirend - Tájékoztató Ózd város lakossága számára 2014-2015. évben nyújtott egészségügyi alapellátásról

21. napirend - Tájékoztató az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

22. napirend - Tájékoztató az Ózdi Football Club tevékenységéről

23. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok

Új napirend - Javaslat a Városi Stadion területén lévő „Atomium” szobor áthelyezésére

Új napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatójának kinevezésével összefüggő döntés meghozatalára

Új napirend - Javaslat az ÓHG Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrésszel kapcsolatos döntés meghozatalára

Új napirend - Javaslat vagyonkezelési szerződés jóváhagyására

1. sz. melléklet

1. sz. melléklet a határozathoz

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet