Istentisztelet, konfirmáció és úrvacsora – így élte meg a református egyház Pünkösd napját
Egyház
2022. jún. 6.

Istentisztelet, konfirmáció és úrvacsora – így élte meg a református egyház Pünkösd napját

Nyolc fiatal tett tanúbizonyságot hitéről és vett úrvacsorát a konfirmáció során. Az Ózdi Református Templomot megtöltötték a családtagok és a gyülekezet tagjai egyaránt.

Énekszóval kezdődött az Istentisztelet az Ózdi Református Templomban. A épületet megtöltötték az emberek, ugyanis több fiatal készült esküt tenni, amelyre mind a gyülekezet, mind családjaik is ellátogattak. A keresztség szentségének felvétele alkalmával a szülők és a keresztszülők tesznek fogadalmat, hogy a gyermeket úgy nevelik, hogy felnőtt korában, a konfirmáció alkalmával önként tegyen vallást az Istenbe vetett hitéről. Ez alkalommal a prédikációt egy vendéglelkész tartotta, aki Pünkösdről és a beérett gyümölcsökről, azaz a fiatalokról beszélt. Ezékiel könyvéből olvasott fel a megjelenteknek.

Pünkösd ünnepét szoktuk az egyház születésnapjának is nevezni. Aki nem csak névlegesen, hanem valóban hitével tagja az egyháznak, az magáénak érzi ezt a közös születésnapot, ami a miénk, az egyház tagoké. Azt gondolom, hogy azért is érezzük úgy még ezt az ünnepet többen, mint egy születésnap, mert valóban egy olyan fordulóponthoz érkeztek el gyermekeitek, mint amikor a születésnapjukat ünnepeljük” - mondta Kovács Bernadett Emese, lelkipásztor.

A konfirmáció szó egyébként azt jelenti, hogy megerősítés. Az igehirdetés végén nyolc fiatal állt ki a szószék elé, hogy választ adjanak a feltett kérdésekre. Ezt a hagyományos szertartást egy oktatás előzte meg, amely során megismerkedtek az egyház alapelveivel. Ennek során készültek fel a fogadalomtételre is. Mindenki öt kérdést kapott, amelyre felelnie kellett a megjelentek előtt, de akadtak közös válaszok is, amelyet a gyerekek egyszerre mondtak el.

„Szeretnék majd édesanyámmal menni templomba és áldozni és szerettem volna lekonfirmálni egyszerűen, hogy meglegyen. Én nem azért szeretnék lekonfirmálni, mert jönnek a rokonok és adnak valamit vagy anyukám megígért, én csak egyszerűen szeretnék valahova úgy tartozni, egy gyülekezetbe és szeretnék járni rendesen templomba” - nyilatkozott Tóth Blanka, konfirmandus.

A fogadalomtétel során a konfirmandusok elkötelezték magukat arra, hogy Jézus Krisztus követői, és a Magyarországi Református Egyház hűséges, úrvacsorával élő tagjai lesznek. Ennek értelmében a fogadalomtételt követően első alkalommal magukhoz is vették Jézus megtört testének és kiontott vérének szimbólumát, azaz a kenyeret és a bort.