Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei7/2017. (V.19.)        Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

5/2017. (III.24.)        A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályiról

4/2017. (III.24.)        Egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról

1/2017. (II.3.)           Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

17/2016. (XII.16.)    Az önkormányzati kitüntetésekről

15/2016. (X.28.)      Az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről

14/2016. (X.28.)      Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről

9/2016. (V.23.)       Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

6/2016. (IV.18.)      A kedvezményes építési telek vásárlásának feltételeiről

5/2016. (III. 11.)    Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

2/2016.(II.26.)       Egyéb önkormányzati támogatásokról

1/2016.(I.29.)        Ózd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

23/2015. (XII.22.)    A helyi iparűzési adóról

19/2015. (XI. 26.)   Az építményadóról

20/2015. (XI. 26.)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

21/2015. (XI. 26.)    A közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

16/2015. (X. 30.)    A közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól

7/2015.(IV.24.)      Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

A rendelet melléklete

4/2015. (II.20.)       A pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

3/2015. (II. 20.)     Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

A rendelet melléklete

7/2014.(VII.18.)     A gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról

6/2014. (VII.18.)    A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról

26/2013. (XII. 20.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

19/2013. (IX.27.)   Államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

18/2013.(IX.27.)    Önkormányzati rendelete a közterületek filmforgatási célú használatáról

4/2013. (II. 27.)    Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2013. (II.27.)     Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól

A rendelet mellékletei

17/2012. (VII. 20.) Az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről

14/2012. (VI.22.)   Az egészségügyi alapellátást biztosító szolgálatok körzeteiről

9/2012. (IV. 27.)    A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról  

5/2012. (II.17.)      A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű helyi önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről

24/2011. (IX.16.)    Szociális földprogram működtetéséről

15/2011. (V.20.)     A város címeréről, zászlójáról és azok használatáról  

14/2011.(V.20.)      Ózd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

1. sz. rajzi melléklet

17/2010. (XII.15.)   A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

16/2009.(X.30)       Az elektronikus úton történő kapcsolattartásról

33/2008. (XII. 10.)  A Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatásáról  

22/2007.(X. 1.)       A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett hallgatók önkormányzati támogatásának szabályozásáról

35/2004. (XII. 21.)  A sportról

8/2001. (IV. 02.)     A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

18/2000. (VI. 7.)     A közművelődés helyi szabályozásáról

5/1997. (III. 10.)     Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról