Közbeszerzési tájékoztatók


Közbeszerzési eljárások:

 
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletnek megfelelően, a Kbt. 40. §-a alapján   2018 április 15-i hatállyal a közbeszerzési és koncessziós eljárásokat a központi, egységes, Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell lefolytatni. Az egyes eljárásokról a  www.ekr.gov.hu  oldalon, az eljárás azonosítóját megadva tud tájékozódni.
 
 
 

EKR-azonosító

Eljárás megnevezése

Eljárás fajtája

EKR000403982018

Ózd Újtelep–Kiserdőalja–Lakóingatlanok 
felújítása

Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás

EKR000422282018

"Kerékpárutak és egyéb 
közlekedésfejlesztési beruházások Ózd 
városában” című, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021 
azonosítójú projekt építési beruházása

Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás

EKR000301622018

Az ózdi városi piac felújítása

Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás

EKR000426062018

Vállalkozási szerződés – TOP-1.1.1-15- 
BO1-2016-00012 számú „Zöldmezős ipari területek 
kialakítása Ózd városban” megnevezésű projekt 
keretében – építőipari kivitelezési munkák elvégzésére.

Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás

EKR001001312018

Újtelep–Kiserdőalja - közösségi ház  

Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás

EKR000830502018

Tanácsadás, workshop, rendezvény szolg. EFOP

Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 113. § Nyílt eljárás

EKR000232522019

Energetikai korszerűsítés Pm. Hivatal és Sportcs.

Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás

E KR000957072018 Képzés jellegű szociális és egyéb szolgáltatások 
beszerzése az EFOP-3.9.2-16-2017-00020 projektben
  Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 113. § Nyílt eljárás
  EKR000801742018   Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások  Ózd városában” című, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021  azonosítójú projekt építési beruházása   Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
  EKR000825782018   Képzési szolgáltatások beszerzése EFOP projektben   Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 113. § Nyílt eljárás
  EKR000930802018   Kerékpárutak beruházásai Ózd városában   Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
  EKR000454102019   Zöldmezős ipari terület kivitelezés   Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
EKR000456852019 Adásvételi szerződés – TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 számú „Zöldmezős ipari területek  kialakítása Ózd városban” megnevezésű projekt keretében – eszközök beszerzésére Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 113. § Nyílt eljárás
EKR000525332019 Útfelújítási munkálatok Ózd város közigazgatási területén Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 113. § Nyílt eljárás
EKR000673242019 Tanácsadás és tanoda jellegű szolgáltatások beszerzése  
az EFOP-3.9.2-16-2017-00020 projektben
Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 113. § Nyílt eljárás
EKR000638012019 EFOP Gyerekesély program infrastrukturális támogatása Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
EKR000673242019 Tanácsadás és tanoda szolgáltatások EFOP Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 113. § Nyílt eljárás
EKR001034642019 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások – építési beruházás Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
EKR001210062019 Általános iskolák energetikai korszerűsítése – építési beruházás Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
EKR001263792019 Újtelep-Kiserdőalja – közösségi funkció munkái – építési beruházás Nemzeti eljárásrend -  Kbt. 115. § Nyílt eljárás


Közbeszerzési tervek:

Közbeszerzési szabályzat:

Éves statisztikai összegezés:


Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések:
Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok