TÁJÉKOZTATÓK, FELHÍVÁSOK

 

FELHÍVÁS

Ózd Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására 2 millió forintot,  valamint sportszervezetek és sportrendezvények támogatására 10 millió forintot különített el. A keretek terhére támogatási kérelmeket a 2021. évi formanyomtatványokon lehet benyújtani 2021. április 14-én 12 óráig.

Civil szervezetek részére:

Sportszervezetek részére:
Az adatlap letölthető a www.ozd.hu weboldalról, személyesen igényelhető az Ózdi Polgármesteri Hivatal régi épületének portáján, valamint a Civil Házban (3600 Ózd, Árpád vezér út 29.). A támogatási kérelmet zárt borítékban, papír alapon, egy példányban kell az Ózdi Polgármesteri Hivatal régi épületének portáján elhelyezett gyűjtőládába bedobni,  vagy postai úton a megadott határnapig feladni.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (3600 Ózd, Városház tér 1.)
pályázatot hirdet az Ózdi Városi Könyvtár

IGAZGATÓI

munkakörének ellátására.

Pályázat letöltése


KÖZLEMÉNY
 
az Ózdi Polgármesteri Hivatal  ügyfélfogadásáról
 
Közlemény letöltése   

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Ózdi Városi Óvodák

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

Pályázat letöltése


ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Ózdi Városközponti Óvodák

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Ózdi Városközponti Óvodák Nemzetőr Úti Tagóvodája

3 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

Pályázat letöltése


ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Ózdi Városközponti Óvodák

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Ózdi Városközponti Óvodák

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

Pályázat letöltése


[Helyi] bmh_tajekoztato_0409_0416.jpg


TÁJÉKOZTATÓ

Vegyszeres gyomirtásról a MÁV területein, vasútvonal hálózatain

Tájékoztató letöltése


VÁGÁNYZÁRI INFORMÁCIÓ

Tájékoztató letöltése


Tájékoztatás 60 éven felüliek részére megküldött oltási

regisztrációs ív újbóli megküldésének lehetőségéről

Tájékoztató letöltése


ÉRV. Zrt Tájékoztató

Ügyfélszolgálati irodák működése

Számlázási rend módosulásáról


[Helyi] gatfelhajtasi_engedelyek_-_jegyvasarlasi_utmutato.jpg


Tájékoztató gépjárműadó változásról

Tájékoztató letöltése


Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő

vállalkozók  adóelőleg csökkentés lehetőségéről

Tájékoztató letöltése


FELHÍVÁS

Helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának változása

Letöltés


BMH Nonprofit Kft.

Tájékoztatás a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosításáról

Tájékoztató letöltése

Hulladéknaptár 2021

Letöltés


HATÁROZAT

Ózd Város Önkormányzata Polgármesterének 113/2020. (XI.30.) határozata
Ózd város településrendezési eszközeinek Sajóvárkony-Tábla városrészt
érintő módosítása környezeti értékelési és partnerségi egyeztetési eljárása lezárásáról

Határozat letöltése


TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK

a kerékpárút-hálózat használatával kapcsolatban

Kedves autós!

KerKRESZ

Városi kerékpáros térkép


[Helyi] borsod_mh_katonai_toborzas_jelentkezz_plakat_a4_final_szerkesztheto_(2).jpg


[Helyi] borsod_(1).jpg


1/2020. Igazgatói utasítás

Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által működtetett idősek otthonaiban:

Szent István úti intézményi egység (3600 Ózd, Szent István út 10.)
Szabolcs közi intézményi egység (3600 Ózd, Bolyki főút 11.)
Bulcsú úti intézményi egység (3600 Ózd, Bulcsú út 1.)

2020. szeptember 4-én 0:00 órától visszavonásig

látogatási és kijárási tilalmat rendelek el a koronavírus járvány elterjedésének
megakadályozása érdekében.

A végstádiumban lévő betegek látogatása az intézményvezető nővérrel egyeztetett időpontban
és ideig a védekezés szabályainak maradéktalan betartása mellett történhet.

Bányai Zsuzsa
igazgató


 

[Helyi] sot_plakat.jpg

 [Helyi] szerzodeses_plakat_a4_4.kiEi.jpg

 [Helyi] tartalekos_plakat_a4_4.kiEi.jpg


HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FELHÍVÁS 
A településrendezési eszközök módosítása 
munkaközi szakaszához

Hirdetmény letöltése

ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2020. ÉVI M-2 JELŰ MÓDOSÍTÁSA
SAJÓVÁRKONY-TÁBLA TÉRSÉGÉBEN TALÁLHATÓ FEJLESZTÉSI TERÜLETEKKEL KAPCSOLATOSAN
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ


HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FELHÍVÁS
a településrendezési eszközök módosítása
munkaközi szakaszához

Hirdetmény letöltése


ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2020. ÉVI M-1 JELŰ MÓDOSÍTÁSA

A 25. SZÁMÚ ORSZÁGOS FŐÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJÁVAL KAPCSOLATOSAN

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

VÉLEMÉNYEZÉSI TERV - 2020.07.26.

 • Ózd Város Önkormányzata képviselő-testületének 14/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete Ózd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
  • Ózd Város Szabályozási Terve
  • A Szabályozási Terv jelmagyarázata
  • Ózd Város Településszerkezeti Terve
  • A Településszerkezeti Terv jelmagyarázata
  • Településszerkezeti Terv leírása
 • Közúti biztonsági hatásvizsgálat
 • Környezetvédelmi engedélyek
  • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi engedély 2019.
  • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi engedély módosítása 2020.
 • Örökségvédelmi Hatástanulmány
  • Városépítészet
  • Régészet
 • Útépítés

Ózd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata,
előzetes tájékoztatási szakasz és környezeti értékelés dokumentumai


ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2020. ÉVI M-1 JELŰ MÓDOSÍTÁSA

A 25. SZÁMÚ  ORSZÁGOS FŐÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJÁVAL KAPCSOLATOSAN

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

VÉLEMÉNYEZÉSI TERV - 2020.06.30.  

 

ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2020. ÉVI M-1 JELŰ MÓDOSÍTÁSA

A 25. SZÁMÚ    ORSZÁGOS FŐÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJÁVAL KAPCSOLATOSAN

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

VÉLEMÉNYEZÉSI TERV - 2020.07.10.


 • Ábrák
 • Ózd Város Önkormányzata képviselő-testületének 14/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelete Ózd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
  • Ózd Város Szabályozási Terve
  • A Szabályozási Terv jelmagyarázata
  • Ózd Város Településszerkezeti Terve
  • A  Településszerkezeti Terv jelmagyarázata
  • Településszerkezeti Terv leírása
 • Közúti biztonsági hatásvizsgálat
 • Környezetvédelmi engedélyek
  • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi engedély 2019.
  • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi engedély módosítása 2020.
 • Örökségvédelmi Hatástanulmány
  • Városépítészet
  • Régészet
 • Útépítés

Ózd város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata –
Környezeti értékelési és partnerségi egyeztetési eljárás lezárása

Határozat letöltése

TÁJÉKOZTATÓ

a kutak engedélyezéséről, és az engedély nélkül létesített kutak bírságmentes
engedélyezésére vonatkozó határidő 2023. december 31-ig történő meghosszabbításáról

Tájékoztató letöltése


H I R D E T M É N Y

Ózd város Településfejlesztési Koncepciójának közzétételéről


AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓ

a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési

hatáskörébe tartozó kutak eljárásjogi szabályiról

Tájékoztató letöltése


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Ózdi Járási Hivatalának szervezeti felépítése ,

ügyfélfogadási rendje és elérhetősége

Megtekintés

[Helyi] baz_kormanyhivatal.jpg

 

 


H I R D E T M É N Y

Ózd Város Településképi Arculati Kézikönyve

és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet közzétételéről

Hirdetmény letöltése

Összefoglaló  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.4.) önkormányzati rendeletéhez

Összefoglaló letöltése


Ózd Város Önkormányzata   által   bérbeadásra

kínált földterületek listája

Lista letöltése