December 09.

Meghívó

Közmeghallgatás meghívó

 

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….. (….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…...) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……... (………..) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

4. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítására

5. napirend - Javaslat az Ózd Városi Rendészet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

6. napirend - Javaslat térfigyelő kamerák helyének kijelölésére

7. napirend - Javaslat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításából adódó egyes döntések meghozatalára

8. napirend - Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Terve és Településszerkezeti Terv Leírása, illetve Ózd Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve felülvizsgálata tervezetének véleményezésre bocsátására

9. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosítására

10. napirend - Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány ügyvezetőjének és felügyelőbizottságának megválasztására

11. napirend - Javaslat az Ózd Kábel TV-Net Kft. névhasználatához történő hozzájárulásra

12. napirend - Javaslat az Ózdi Baseball és Softball Sportegyesület névhasználatához történő hozzájárulásra

13. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

14. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervére

15. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

16. napirend - Tájékoztató az Ózd város közterületeire vonatkozó 2021/2022. évi téli útüzemeltetési tervről

17. napirend - Tájékoztató az Ózd város közterületeire vonatkozó téli válságtervről a 2021/2022. évi
rendkívüli hóhelyzet esetére

18. napirend - Tájékoztató a térség – kiemelten Ózd város – munkaerő-piaci helyzetéről, valamint a foglalkoztatási eszközrendszerekről