Október 28.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….. (….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. napirend - Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
3. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
4. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 89/2021. (VII.22.) határozatának módosítására
5. napirend - Javaslat az Ózdi Városi Óvodák intézményi alapdokumentumainak jóváhagyására
6. napirend - Javaslat óvodai feladatok ellátásához szükséges vagyonelemek kezelésbe adására
7. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2021. (V.21.) határozatának módosítására
8. napirend - Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez biztosított keretösszeg felosztására
9. napirend - Javaslat hatósági döntés megsemmisítésére (Zárt ülés!)
10. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 7970/2/A/1 hrsz.-ú ingatlan meghatározott részének üzemeltetésbe adására
11. napirend - Beszámoló az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2020. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről
12. napirend - Tájékoztató az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2020. évi közfoglalkoztatási programjairól
13. napirend - Tájékoztató az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2021/2022. évi gázbeszerzési szerződéséről
14. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok